معرفی برخی از آثار تاریخی منطقه گله دار گله دار شناسی

معرفی برخی از آثار تاریخی منطقه گله دار

پیر مهدی (پیر قبرستان ) قبرستان اهل سنت گله دار در جنوب تپه ی باستانی پدو واقع است. در این قبرستان مقبره ی پیری قرار دارد به نام پیر سید مهدی که شجره نامه ی ان نیز موجود است و نسبش به امام موسی کاظم (ع) میرسد. در گذشته افرادی...