پیر مهدی (پیر قبرستان )

قبرستان اهل سنت گله دار در جنوب تپه ی باستانی پدو واقع است. در این قبرستان مقبره ی پیری قرار دارد به نام پیر سید مهدی که شجره نامه ی ان نیز موجود است و نسبش به امام موسی کاظم (ع) میرسد.

در گذشته افرادی خیّر از گله داری ها به نیت انجام دادن کار خیر بر تعمیر و مرمت این بقعه مواظبت داشته اند که پس از انان دیگر به این امر توجه نمیشود و این بقعه در حال ویرانی است . در این قبرستان قدیمی، سنگ قبر های فراوانی به چشم میخورد که قدمت بعضی از انها به دو قرن و نیم پیش میرسد.

بنای پیر مهدی در شرق قبرستان واقع است . در داخل پیر ،ستون های کچی به طول ۷۰ سانتی متر و ۶۴ سانتی متر به چشم میخورد که به صورت ۸ ضلعی توخالی است. قبر سید مهدی دومتر و سی سانتی متر طول دارد که با گِل و سنگ ساخته شده است. عرض قبر یک متر و هفت سانتی متر است . در داخل پیر دور تا دور ان به صورت طاق های گچ بری شده است که طول بزرگترین طاق کچی ان یک متر و سی سانتی متر است. گنبد پیر با گچ و سنگ ساخته شده که بیشتر ساخت درونی و بیرونی ان تخرید و یا در حال تخریب است در اهنی ورودی به پیر که در ضلع شمال شرقی ان قرار دارد در زیر سنگ و گچ مدفون است.

 

تمب پدو:

تمب پدو با ارتفاع تقریبی ۱۵ متر و عرض ۱۰ متر و درازای ۳۰ متر که در شرق گله دار واقع است. انچه در نگاه اول به چشم میخورد قطعات گوناگون سفالی است که به رنگ های ابی و قهوه ای در اطراف تپه پراکنده اند . این تپه ی باستانی در شمال قبرستان پیر مهدی قرار دارد و بنا به گفته ی سر ارل اشتین این تنب باستانی از تپه های ماه قبل تاریخ است . حفاری علمی توسط میراث فرنگی و هیئت باستان شناسی کشور میتواند اثار بسیار قدیمی را با ارزش تاریخی در این تپه و از زیر این تل خاک بیرون اورده و برای آیندگان به میراث بگذارند .

 

 

کنیسه ی یهودیان در گله دار :

این کنیسه که در محله یهودی نشین گله دار ساخته شده بود محل عبادت یهودیان گله دار بوده است. شکل کنیسه هیچ تفاوتی با یک خانه ی معمولی ندارد که از سنگ ، گچ و خشت ساخته شده است این کنیسه از سال ۱۳۳۲ شمسی رها شده و حال تخریب شده است . منازل یهودیان گله دار نیز در اطراف همین کنیسه ساخته شده بود که هنوزهم آثاری از آنان به جاست . از ویژگی های محله ی یهودی نشین گله دار کوچه های باریک آنهاست.

این خبر را به اشتراک بگذارید :